Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Všechny nabízené knihy jsou mým osobním majetkem!

Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od svých zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládám s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a  v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.