Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Všechny nabízené knihy jsou mým osobním majetkem!

Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a nařízením 2016/679. Veškeré údaje získané od svých zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu (objednávka a odeslání zásilky) a neposkytuji je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládám s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a  v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána po dobu 3 měsíců po odeslání objednávky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu před doběhnutím této tříměsíční lhůty, pokud to bude jejich přání.